2 Temmuz 2012 Pazartesi

18 HAZİRAN - 02 TEMMUZ 2012

Ankara’dan ‘Anayurt’ Gazetesi
Prof. Dr. İSA KAYACAN
            Gazetelerimizin sayfalarındaki gezintilerimizle gördüklerimiz, genel bir  değerlendirmeyle, gazetelerimiz hakkında vermeye çalıştığımız bilgilerimiz. Merkezi Ankara’da bulunan ulusal bir gazetemiz, Anayurt.
            Günlük olarak 16 büyük sayfayla yayınlanıyor. Masamızda, 7 bin 133, 34, 35 ve 7 bin 136. sayıları bulunan Anayurt Gazetesinin kimliğine bakıyoruz. Gördüklerimiz:
            İmtiyaz Sahibi: Peyman Alan, Genel Yayın Yönetmeni: Naci Alan, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Saniye Doğukan, Haber Müdürü: A. Cevat Uğraş, Satış Müdürü: Hakan Bingül, Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü: Murat Kocakök, Kültür ve Sanat Danışmanı: Prof. Dr. İsa Kayacan, Editör: Mihriban Başlı, Özgür Güvenç, Aykut Örenli, Feride Serveroğlu, Görsel Yönetmenler: Sibel Aktaş, Halil Aldemir, Hasan Uygun, Seher Kaya, Dağıtım Sorumluları: Nihat Ünal, Erdoğan Akgün, İstanbul Temsilcisi: Attila Güvenç, Mersin-Adana Temsilcisi: Fuat Yıldırım. Tlf: 0312 425 23 71.
            Sayfalarının ayrı ayrı düzenlemeler ve haber konularına göre bir şekillendirmeyle, okurlarının karşısına çıkarılan Anayurt Gazetesinde, makale yazarlarının sayısı bir hayli fazla. Masamda bulunan 4 ayrı sayıda imzaları bulunan makale yazarlarının sıralanışını şöyle bir tablo üzerinde görmekteyiz:
            Orhan Selen, Muhsin Akıl, M.Yahya Efe, Hamdi Yılmaz, Mustafa Nevruz Sınacı, Ali Coşkun, Ahmet Yalvaç, İsa Kayacan, Murat Polat, Güran Tatlıoğlu, M.Arif Demirer, Feyzullah Aydaş, Mustafa Balkız, Günseli Rumelioğlu, Prof. Dr. Tahir Hatipoğlu, Oktay Taş, Cemal Çalışkan, Hüseyin Hakkı Kahveci, Kasım Alper Özdemir, Nusret Kebapçı, Yrd. Doç. Dr. Latif Onur Uğur, Osman Baş, Yaşar Can. Şimdi bu makale yazarlarının bazılarının makalelerinden bir kaçar cümle nakletmek istiyorum efendim:
1-                 Aydınlanma çağını ıskalamış bir toplum olarak, ışığa daha çok yaklaşmaya çalışmamız gerekirken, sokaklarda serüven arıyoruz (Orhan Selen)
2-                 Gazetecilik galiba dürüstçe yapılmasına imkan olmayan bir meslek. Çünkü birbirine zıt işlerin aynı anda icra edilmeleri gerekiyor (Hamdi Yılmaz)
3-                 Türkiye’nin bundan 50 yıl öncesi ahlaki yapısı ile bugünkü ahlaki yapısı arasındaki korkunç farkın bütün çıplaklığıyla ortaya çıkartılması gerek (Muhsin Akıl)
4-                 “Milli Görüş” ve “Adil Düzen” diye yola çıktılar. 10 yıllık medar-ı iktidarları sonunda geldikleri noktaya bakın (Mustafa Nevruz Sınacı)
5-                 1922 yılı Kasım ayında Ankara’ya gelen Said Nursi, milletvekillerinin düzenli olarak beş vakit namaz kıldıklarını görüyor kızıyor ve bir matbaada Beyanname bastırıp Meclis’te dağıttırıyor. (M.Arif Demirer)
6-                 Bu iş, bölücü örgütün uluslar arası destek aldığını silah ve stratejik destek aldığının açık bir göstergesi (Oktay Taş)
7-                 İletişimde kişinin konuşma biçimi, seçtiği sözcükleri, ses tonu, beden duruşu, jest ve minikler önemlidir (Osman Baş).
GÜNÜN SÖZLERİ:
1. Kendin pahasına olduktan sonra, tüm dünyayı kazansan eline ne geçer? (Sokrates)
2. Başarısızlığınız ile soylu bir şekilde yüzleşin, başarıdan farkı kalmayacaktır (Emerson)
3. Mutluluk maddi sevinçlerden ibaret olsaydı, çayıra koşan öküzleri mutlu saymak gerekirdi (Heracletius)
4. Size öyle bir vatan aldım ki; ebediyen sizin olacaktır (Alp Arslan)
***
Gazeteci Dursun Erkılıç’dan: Seyirbaz
Prof. Dr. İSA KAYACAN
            Gazeteciler arasında, şair-yazar olanların sayısı fazla değildir. Dursun Erkılıç yıllardır tanıdığım, değişik gazetelerdeki başarılı çalışmaları ve meslekteki ustalığı gibi özellikleriyle takdir edilen alkışlanan bir isim ve imzadır.
            Yıllardır gözlediğim bir gerçek Dursun Erkılıç’la ilgili: O, pek çok haberinin içine, şiirsel anlatımlar da yerleştirir. Haberler şiirli bir güzellikle daha bir anlaşılır, daha bir ‘haber tadında’ çıkar okurlarının karşısına.
            120 sayfalık, ince uzun boylu, yakışıklı bir görünümlü Dursun Erkılıç’ın, “Seyirbaz” adlı kitabı şiir ve denemelerden oluşuyor. Beşinci sayfada başlayan “Aşk” başlıklı şiirli yazı, aşkın geçmişinden günümüze önemli mesajlar getiriyor.
            Dursun Erkılıç “Aşk” başlıklı yazsının girişinde bir dörtlükle çıkıyor okurlarının karşısına. Bu dörtlük şöyle:
Aşkın gözü kör ya, mil mi çekilmiş,
Bilinmez hallerin kara bahtıdır.
Aşk aslında gönül gönül ekilmiş,
Menekşe, sümbüllü nara bahtıdır.
            Bundan sonra birkaç cümlede çalkalanması var Dursun Erkılıç’ın. Bu yazı bu deneme şiirli anlatım, şiirli deneme olarak kabul edilebilir. Aşk’la ilgili anlatım girişi Dursun Erkılıç’ın:
            -“Aşk; sadece Ademoğlunu çalkalayan bir ruh-beden sarsıntısı değil; tüm hayvanat ve nebatı da tarumar eden yakıcı, yıkıcı bir zelzeledir. Karşı cinsin yüreğe diktiği bir huzur anıtıdır aşk”.. Devam ediliyor anlatım olarak.
            Dursun Erkılıç’ın “Seyirbaz” adlı kitabında yer alanlar, başlı başına bir şiirli sergileme, başlı başına bir anlatımlı-denemeli ifade ediş, sayfalara aktarış. Bir anlamda “çeşitleme” yapılmış, yazılar arasında her iki türdeki duygular serpiştirilmiş. Kitabın sayfalarındaki gezintiniz uzadıkça, gördüğünüz gerçekler arasında; Dursun Erkılıç’ın gazeteciliği, haberciliği, kalem bütünlüğü, duygularının şiirsel bölümündeki incelik, hassasiyet gibi özelliklerle birleşiyor, ortaya çok güzel bir anlatım, duygu nakletme biçimi çıkıyor. Bu genel değerlendirmeyle anlıyor ve görüyoruz ki, Dursun Erkılıç farklı bir kalem, farklı duyguların harman olduğu dünyanın sahibi.
            Aynı zamanda TV Programlarının yapımcı ve sunucusu Dursun Erkılıç’ın anlatım zenginliği içindeki duyguları arasında kaybolmamak mümkün değil. Sayfa 74’de başlayan “Anne” başlıklı yazının duygu bütünlüğünün içine yerleştirilen dörtlüklerden biri şöyle karşımıza çıkmakta:
Anne, en şair günümde öldün,
Senin için şiir yazamıyorum.
Mezar yapmış adam, kelimelerle,
Ben seni anlatamıyorum.
            Dursun Erkılıç: 1958 yılında Yozgat’ta doğdu. 1974 yılından beri gazetecilik yapan Erkılıç, öykü, deneme ve şiirleriyle dikkat çekti. Belde Gazetesinin Haber Müdürlüğü yanında, Konya TV’nin Ankara temsilcisi olarak çalışmalarını sürdürüyor.
            ***
Ankara’dan ‘Sonsöz’ Gazetesi
Prof. Dr.İSA KAYACAN
            Gazetelerimizle ilgili değerlendirmelerimiz, bu gazetelerimizin sayfalarındaki gezintilerimizle gördüklerimizin ortaya koyduğu genel tablo üzerindekilerle ilgili sütunumuza aldıklarımız.
            Ankara’da 16 büyük sayfayla günlük yayınlanan ve 13 bin 453, 54, 55, 56, 57 ve 13 bin 458 nci sayıları masamda bulunan ‘Sonsöz’ Gazetesinin kimliğine bakıyorum, gördüklerimiz:
            İmtiyaz Sahibi: Abdi Pehlivan, Yazı İşleri Müdürü: Cafer Külahlıoğlu, İstihbarat Şefi: Ahmet Aydın Köksal, Spor Sorumlusu: Ali Yalçın Ercan, Görsel Yönetmen: Çavuş Işık, İstanbul Temsilcisi: İbrahim Demirci, İzmir Temsilcisi: Ataman Sarıgedik, Karadeniz Temsilcisi: Kemalettin Tangal, Sivas Koyulhisar Temsilcisi: Engin Oruç, Alanya Temsilcisi: Celal Ertuvan. Tlf: 0312 - 312 12 82.
            Sonsöz Gazetesinin makale yazarları: Mazhar Eylem Şimşek ve İlker Çakan Ahmet Aydın Köksal, Prof. Dr. Mustafa Altıntaş, Mustafa Nevruz Sınacı olarak görülüyor. Bu bisim ve imzalardan bazı cümleler:
1-                 Anadolu’da ilk siyasi birlik, Hititler zamanında kurulmuştur. Bolu Bizans yönetimindeyken şiddetli bir deprem sonucu tamamen yıkılmıştır (İlker Çakan),
2-                 Demokrasi kültürünün ve adaletin yerleşik olduğu bir rejimde hukuk, suçlayanın suçu ispat etmesi temeline dayanır (Mazhar Eylem Şimşek)
3-                 Bir avuç Anadolu insanının bir araya gelerek yapmış olduğu bu hizmet insanlığın halâ ölmediğinin bir göstergesidir (10.Türkçe Olimpiyatları, Ahmet Aydın Köksal)
4-                 Uğurunda bunca harcama yapılan, olmaz zillete katlanılan, bel bükmelere, boyun kırmalara neden olan Rektörlüğün getirisi nedir? (Prof. Dr. Mustafa Altıntaş)
5-                 İnsanlarımızın üçte birinin tükettiği rakı, şarap, votka, konyak gibi içkiler.. Mezkür usul, esas ve bazı kriterler bir utanç, zulüm ve yüzkarası değil de nedir? (Mustafa Nevruz Sınacı).
            Bazı haber başlıkları: OSTİM örnek büyüme gösterdi/ Çöpten çıkan Atatürk posterlerini baş tacı yaptılar/ Ulubat Gölü 2070’te çöl olacak/ Ortadoğu’daki barış ölüm döşeğinde/ Burdur’da tam teşekküllü deprem konteyneri oluşturuldu/ Kuvayi milleye ruhu 93 yaşında.
            - Türkçe her zaman barışın dili olmuştur/ Niksar’da tarihi hükümet konağı turizme kazandırıldı/ Ulucanlar Cezaevi Müzesi 1 yaşında/ Kapadokya’da turizmciler 2012 turizm sezonunda umduğunu bulamadı.
            ***
Nihat Taydaş’dan: İki masal kitabı
Prof. Dr. İSA KAYACAN
            Nihat Taydaş, bir eğitimci, yazar-araştırmacı. Yayınlanmış kitapları var. Bu kitaplardan son ikisi: Bir Varmış İki Çokmuş ve Bana bir masal anlat, adlarıyla karşımıza çıktı.
            Merkezi Ankara’da bulunan Payda Yayıncılık, yayınları arasında günyüzü gören kitaplar sırasıyla:
            BİR VARMIŞ İKİ ÇOKMUŞ
            32 sayfalık bu kitap, Tembeloğlan, Nine ile tilki, Ülkenin sahipleri, Barış’ın büyülü bilyesi ve Güldal ile Serdal, adlı masallardan oluşuyor. Nihat Taydaş hocanın 2004 yılında yazdığı bir yazı, sunuş haline getirilmiş. Buranın bir yerinde:
            “Halk masalları, toplumun bütün gerçeklerine yönelik değillerdir.. Bu masallar, daha çok toplumsal yapının öğelerinde sıkıntı, gerilim, kaygı verici değişim ve umut kırıklığı olduğu durumlarda görülür” denilerek, önemli bir tespit ve tahlil yapılıyor.
            Her masalın genel anlatımı, görüntüsünün ortaya koyduğu bir çizim gerçekleştirilerek kitap içindeki anlatımlar zenginleştirilmiş. İlk masal Tembeloğlan, bir şiir anlatımıyla başlıyor. Evvel zamanda yoksullar handa, yoksuloğlan yaşarmış. Tembeloğlan, adı üstünde, tembelin tembeli, bir erkek çocuğuymuş, şeklinde masal anlatımı başlıyor. 
            BANA BİR MASAL ANLAT
            Nihat Taydaş hocanın ikinci masal kitabı. Daha doğrusu son yayınlanan iki kitabından ikincisi. Bu kitap da merkezi Ankara’da bulunan Payda yayıncılık yayınları arasında 32 sayfayla günyüzü görmüş.
            Nihat Taydaş biyografisinden sonra, sunuş, Yiğit savaşçı, Avcı çocuk, Memleketin birindeki “Apaydın”, Billur köşk adlı masallarla şekillenmiş, yayınlanmış kitap. Bu kitabın sunuşunda da Nihat Taydaş “Masalı yalnızca ‘boş söz dizileri’ olarak tanımlamak doğru değildir” diye bir kesinlik getiriyor.
            Sayfa 16’da başlayan “Memleketin birindeki-Apaydın” da bir şiir anlatımıyla başlıyor. Şöyle: “Handadır handa, bir kara manda/Üç yüz yaşındaydım evvel zamanda”..
            Nihat Taydaş: Öykücü, araştırmacı, yazar. Haziran 1958’de Kars ilinin, Sarıkamış ilçesi, Hamamlı köyünde doğdu. Ankara Eğitim enstitüsü ve Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Değişik eğitim kuruluşlarında öğretmen olarak çalıştı.
            Farklıu Dergi ve gazetelerde, yazı ve öyküleri yayınlanan Nihat Taydaş, inceleme-araştırma, masal, derleme alanlarında pek çok kitap yayınladı. Yazıp yayınlama çalışmalarını sürdürüyor.
            ***
Ankara’dan ‘24 Saat’ Gazetesi
Prof. Dr. İSA KAYACAN
            Gazetelerimizin sayfa ve sütunlarında başlattığımız gezintimiz sürüyor. Bugün gündemimizdeki gazetemiz, merkezi Ankara’da bulunan Gazeteciler Cemiyetinin yayın organı, günlük 16 büyük sayfayla yayınlanan ‘24 Saat’ Gazetesi.
            24 Saat Gazetesinin 9 bin 954, 55, 56, 57, 58 ve 9 bin 960 ncı sayıları masamızda. Bu sayıların sayfa ve sütunlarında gezinti yapacağız. 24 Saat Gazetesinin önce kimliğine bakalım:
Gazeteciler Cemiyeti adına sahibi: Nazmi Bilgin, Yönetim Kurulu olarak isimleri yer alanlar: Ayhan Aydemir, Mehpare Çelik, Bahadır Selim Dilek, Hande Fırat, Ümit Gürtuna, Kemal Karacehennem, Savaş Kıratlı, Ali Oruç, Mithat Sirmen, Güray Soysal, Ali Şimşek, Ateş Tümer, Ertürk Yöndem.
24 Saat Gazetesinin Yazı İşleri Müdürü: Ali Bavuk. Usta Gazeteci İ.Zeki Aparı’nın Gazetenin çalışanları arasında yer aldığını kaydedelim. Tlf:0312-427 15 22
Gazetede önceki aylarda değişik romanları tefrika edilen, yayınlanan Sevinç Doğancan Güven’in elimizde bulunan gazete sayılarında gördüğümüz “Çocuklar Unutmaz” adlı romanı yayınlanıyor.
            Bu satırların yazarı İsa Kayacan’ın “Ankara Mektubu” köşe başlığıyla 2 nci sayfadaki makaleleri yayınlanmaya devam ediyor.
Sevinç Doğancan Güven’in romanının yayınlanan 19 ncu günündeki bölümden birkaç cümle:
- Ekmek fiyatları serbest bırakılıyor, neden?. Banker Kastelli İsviçre’ye kaçıyor. İstifa eden Kaya Erdem’in yerine Adnan Başer Kafaoğlu getirilince, Başkan Yardımcısı Turgut Özal istifa ediyor.
12 Eylül ‘den sonra kurulan kabinede hareketlilik günleri anlatılıyor, hatırlatılıyor burada efendim.
            İsa Kayacan’ın Ankara Mektubu Köşelerinden birinde, Fethiye’den gelen “Gözde Yaşam” Dergisinden söz ediliyor. Bir yerinde: “Ünal Şöhret Dirlik hocanın düzenlediği kültür sanat sayfalarında, Ünal hocanın dört ayrı dörtlükten meydana gelen ‘Gittin gideli’ adlı şiiriyle, bu şiire nazire olarak Mustafa Kaşıkçı hocanın kaleme aldığı sekiz dörtlükten meydana gelen bir şiiri var” deniliyor.
            24 Saat Gazetesinin elimizdeki sayılarında yer alan haberlerden bazı başlıklar vererek devam edelim ve noktamızı koyalım:
- Evlenme de, boşanma da arttı/ İkinci el konut artışında lider Antalya/ Motorlu taşıt satışı arttı/ Ulucanlar Cezaevi Müzesi 1 yaşında,
- Sıcaklarda en yararlı içecek ayran/ Kadir Abi’den Volkan Abi’ye sitem/ İtalya’da şikeye ilk cezalar verildi,
- ÇAYKUR’da birinci sürgün yaş çay alımları tamamlandı/ Hamilelikte fıtığa dikkat fazla 1 kilo, eklemlere 4 kilo vd.
GÜNÜN SÖZLERİ:
1. Sevdiğini elde edemezsen, elde ettiğini sevmeye çalış (Corneille)
2. Her kötülük zayıf karakterden doğar (Seneca)
3. Kim Kuvvetini güvenerek zayıfları ezerse, onun kendi kuvveti başına bela olur (Beydeba)
4. Rütbe, mevki geçicidir, kalıcı olan şeref ve huzurdur (Cevdet Sunay)
***
İÖO Öğrencisi Burak Can Akdoğan’dan 
bir ‘yangın’ öyküsü
           Prof. Dr. İSA KAYACAN
            İlköğretim okullarımızda okuyan miniklerimiz, öğrencilerimiz arasında, kalemlerinin keskinliği, anlatımlarının akıcılığıyla ilgili olarak, ilk sıralarda yer alanların sayısı fazladır.
            Burak Can Akdoğan (benim arkadaşım), Ankara 19 Mayıs İlköğretim Okulunun 5. sınıfında 5-C kaydıyla öğretim görüyor. 2012’den sonra, 6. sınıfta okuyacak, başarılı öğretimini sürdürecek.
            Burak Can Akdoğan, bir gazeteci annenin, Feride Akdoğan’ın oğlu…
Belde Gazetesinin başarılı editörlerinden Feride Hanım. Burak Can Akdoğan arkadaşımın “Yangın” başlıklı üç sayfalık bir anlatımı, kompozisyon denemesi var. Minik elleriyle yazılmış, anlatım sayfalara dökülmüş. Buradan bu sayfalardan bazı cümleler nakledeceğim aşağıda. Bakalım Burak Can Akdoğan yangın hakkında neler söylüyor:
1-                 Güneşli bir yaz sabahında, Ömer sokağa çıkıp biraz oyun oynamak istedi. Annesinden izin alıp, dışarı çıktı. Arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçirmek onun en sevdiği şeydi. Gidip Ahmet’i çağırdı. Ahmet’le aynı yaştaydı. (Ömer ve Ahmet, değişik noktalardan geçiyorlar, birlikte bir yere gidiyorlar)
2-                 Bir köpek sesi diye bağırdı Ömer. İkisi de var gücüyle kaçtılar ama Ahmet dikkatsizlikle yaktığı kibriti yere düşürdü. Yerden bir kıvılcım çıkıp duvara sıçradı. Bu sırada Ömer ve Ahmet hızla evlerinin yolunu tutmuşlardı.Konak yanmaya başlamıştı. Otlar, çiçekler hepsi yanıyordu. İtfaiyenin sesi duyuldu. İtfaiye son hızıyla konağa yaklaşıyordu.
3-                 Tüm mahalleli sokağa dökülmüş, olacakları izliyorlardı. Tam o sırada içeriden bir köpek sesi duyuldu. Köpek sesini duyunca itfaiyecilerden iki kişi (biri uzun boylu, diğeri kısa olmak üzere) Konağın içine girmeye gönüllü oldu. İtfaiyeciler son hızıyla içeri daldılar.
4-                 Aradan epey zaman geçmişti ki, kapıda itfaiyeciler göründü. Ellerinde Kangal cinsi iri bir köpek vardı ve yaralıydı. Hemen ambulans çağrıldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde itfaiye yangını söndürmeyi başardı.
5-                 Köpek güvencedeydi, ama Ömer ve Ahmet ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Sonunda bu işi gizlemeye karar verdiler ve bir daha bilmeyecekleri yerlere gitmeyeceklerine birbirlerine söz verdiler.
Başarılı bir anlatımla ortaya konulan, Burak Can Akdoğan’ın bir yangının öyküsü burada bitiyor. Ama, Ömer ve Ahmet’in yangın sonundaki üzüntüleri, köpeğin yaralı hali karşısındaki tavırları, pişmanlıkları, yapılan yanlışlıklardan sonra, insanların (çocukların) daha dikkatli olmaları gerektiği gerçeğinin ortaya konmasıyla, her yanlışlıktan ibret alınması ve tekrarlanmaması gerektiğinin anlatılması kabul edilmesi, karar verilmesi, Burak Can Akdoğan’ın anlatım kararlılığını ortaya koyuyor. Tebriklerimi sunuyorum efendim.
            ***
Ankara’dan ‘Gündem’ Gazetesi
Prof. Dr. İSA KAYACAN
            Gazetelerimizin sayfa ve sütunlarındaki gezintimiz çerçevesinde yeni yeni gazetelerle bu araştırma ve incelememiz, değerlendirmemiz sürüyor.
Bugün, sayfa ve sütunlarında gezeceğimiz Gazete, Ankara’da 16 sayfayla günlük yayınlanan ‘Gündem’ Gazetesi.
            Gündem Gazetesinin kimliğine bakıyoruz: İmtiyaz Sahibi: Abdi Pehlivan, Yazı İşleri Müdürü: Güner Karabıyık, Spor Sorumlusu: Ali Yalçın Ercan. Tlf: 0312- 310 71 63
            Gazetede ‘Tarihte Bugün’den söz ediliyor, günle- günlerle ilgili tarihi bilgiler veriliyor. Yaygın basından bazı makale yazarlarının yazdıkları, gazeteleri itibariyle veriliyor.
Konularına göre sayfalardaki düzenleme dikkat çekiyor. Ekonomi, politika, kültür sanat gibi söz konusu ettiğimiz sayfalardaki ayırım.
            Elimizde bulunan Gündem Gazetesinin 3 bin 522, 23, 24, 25 ve 3 bin 526 ncı sayılarının sayfalarına ayrı ayrı göz atalım, gördüğümüz genellik taşıyan, siyasi olmayan haber başlıklarından bazı nakletmeler yapalım:
            - Hemzemin çilesi tarihe karıştı/ Türkiye’de kendini mutlu hissedenlerin sayısı giderek artıyor,
            - Yoksul ülkelerde anne ve çocuk ölümleri azaldı/ Aşırı sıcaktan dolayı ürünler gazete kağıdına sarılıyor,
            - Milas’ta tarihi alanda kurtarma kazısı/ Yılın tiyatro sanatçısı ödülü Gülin Ersoy’a verildi.
            -  3.Rus Kültür Günleri etkinlikleri düzenlendi / LÖSEVLİ çocuklar “Şimdiki Çocuklar Harika” adlı oyunu sahneledi,
            - 37 yıl sonra tesadüfen buluştular/ Yanlış klima kullanımı yüz felçine sebep olabilir/ Çevre dostu hastaneler yapılıyor,
            - Türk mucidin icadıyla klima hastalıklarına son/ Kalecik Barajının temeli atıldı/ Çevreciler kent için çalıştı,
            - Hamamönü gece yolcularını ağırladı/ Diyanet TV yayınına başladı/ Türkiye benim ilham kaynağım,
            - Safaranbolu’ya rekor ziyaret/ Sezen Aksu Denizli’yi salladı/ Avrupalı öğrenciler sabundan meyve figürleri yapmayı öğrendiler,
            - Diş tedavisinde çamaşır suyu yerine gül suyu/ Engelli öğrenci üniversiteden birincilikte mezun oldu,
            - Hırs ve ezber yerine öğrenmek esas olmalı/ Çapkınlık bir beyin hastalığı olabilir/ 24 Saat makyaj yaparak rekor kırdılar vd.
***
İsmail Tunç’dan: 
Siyeri şiirle yazmak
                        Prof. Dr. İSA KAYACAN
            İsmail Tunç, Ankara’lı şairlerimizden. Araştıran, yazan, yayınlayan bir kalem sahibi İsmail Tunç... Son Peygamberimizi, Muhammet Mustafa’nın hayatını şiirle anlatmış, dört bölümde, 262 mısra, 131 beyitte ciddi bir araştırmayla sayfalara aktarmış. Kendisinin okumasıyla, ayrı bir önem kazanan bu destanın bölümlerinden bazı örnekler vermek istiyorum:

GİRİŞ
“ Allahın yasaları değişmez ezel elbet”
Tövbe edin insanlar başlamadan kıyamet.
“Muhammet yaratanın elçisi ve kuludur”
Kim aksini düşünür ya müşrik ya delidir.
Hakka kurban adanan İsmail’dir atası,
Abdulmuttalip oğlu Abdullah’tır babası.

İKİNCİ BÖLÜMDEN
Yanında Ebubekir başladı yolculuğa,
Yalın ayak baş açık koşar soluk soluğa.
Caniler topluluğu evde bulamayınca,
Yetişiriz diyerek koşturdular ardınca.
Peygamberi öldüren alacak büyük ödül,
Böyle zulüm görmedi bütün tarihinde çöl.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜMDEN
Kuba’dan Medine’ye dayıları getirdi,
Misafiri evine Ebu Eyyub götürdü.
Temelleri atıldı Mescidi Nebevi’nin,
İşçisiydi Peygamber.. Evet, Allah evinin
Ensar elde olanı Muhacirle paylaştı,
Kardeşlik duyguları doruklara ulaştı.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜMDEN
 Mekke’nin lideri boyun eğdi çaresiz,
Sağlanınca antlaşma teslim oldular kansız.
Tebük savaşı için ashabdan yardım aldı,
Bizans’ın karşısında güçlü bir devlet oldu.
Elli yaşına kadar tek eşidir Hatice,
Ticaretle uğraşır dürüst namuslu yüce.
Tebliğde görevi var nikahlanan her eşin
İyi tahlil yapmadan hüküm vermeyin peşin.
            ***
Murat Duman’dan: 
İslâm’ın Güneşi
                                                                       Prof. Dr. İSA KAYACAN
            Murat Duman bir şair-yazar olma yolunda epey mesafe almıştı, ama karşısına TSM çıktı. Musikiyle ilgilenmeye başlayınca, yazarlık ikinci plana itildi. Besteler yapıyor, çalıyor, söylüyor.
            Murat Duman’ın şiirde önemli bir noktaya geldiğini değişik zamanlarda, yazıp söyledim. Geçenlerde “İslâm’ın Güneşi” adlı şiirinin, özel okullar Naat Şiir Yarışmasında 2 ncilik ödülü aldığını duyunca öğrenince sevindim. Teşhislerimin doğruluğunu bir kez daha görmenin mutluluğunu yaşadım.
            Yedi ayrı dörtlükten meydana gelen Murat Duman’ın “İslâm’ın Güneşi” adlı, başlıklı şiiri efendim. Buyurun birlikte okuyalım:

İSLÂM’IN GÜNEŞİ
Putlara son vererek küffara zehir içtiren,
Kâinatın Nebisi Muhammed Mustafa’dır.
Cennetin kapısını haznedara açtıran,
Nebilerin Nebisi, Muhammed Mustafa’dır.

O bir rahmet kapısı kula şefaat kılan,
Köleliğe son verip ümmetinde can bulan,
Öksüzü okşayarak gözünden yaşlar silen,
Alemin efendisi Muhammed Mustafa’dır.

Yaratılmadan dünya sevgiyle yaratılan,
Medine Savaşı’nda hayatı karartılan,
Ticaret yapmak için kervanlara katılan,
Zahir batın hilkatı Muhammed Mustafa’dır.

Peygamberlik mührü altın harfle kazılan,
Ümmetinin derdine gece gündüz üzülen,
Sema’ya yükselerek gönüllere süzülen,
Miraca vasıl olan Muhammed Mustafa’dır…

Ya Rabb aciz kalmışım, yazmıyor ki kalemim,
Ebu cehil yüzünden artar gider elemim,
Dinsiz kâfir ruhuna eksik olsun selamım,
Cahili kurtaracak Muhammed Mustafa’dır…

Yalnız ona ümmetim, olurum ona turab,
Dil bilmez ilimsizim sen koru beni ya Rabb,
Muhammed’in yolunda şu canım olsun harap,
Müminin mihmandarı Muhammed Mustafa’dır..

Cehaleti söndürdü insanlığa gül açtı,
Rayiha kokusunu arşı âleme saçtı,
Kuranda ki; emirle nefreti kökten biçti,
Kalplere ışık yakan Muhammed Mustafa’dır…
***
Melâhat Ecevit’den yeni bir şiir
Prof. Dr. İSA KAYACAN
            Şairlerimiz, şairelerimiz, yazdıkları, yayınladıklarıyla biliniyor, beğeniliyor veya beğenilmiyor.
            Isparta ilimiz merkezinden seslenen Melâhat Ecevit’in yazdığı her şiir, yayınladığı her şiir okunur, takdir edilip alkışlanır.
            Melahat Ecevit’in yenilerde gönderdiği iki şiirden birinin adı: Ne olur.. Buyurun birlikte okuyalım:
NE  OLUR
Pişman olsan bile beni arama,
Küllenmiş ateşi eşme ne olur!
İlaç mı dayanır gönül yarama,
O eski yaramı deşme ne olur!..

Yıllarca kalbimde sakladım seni,
Nasıl el yerine koyarsın beni?
Öyle ki canımdan bezdirdin beni,
O eski yaramı deşme ne olur!...

Ellere kanıp da bırakıp gittin,
Elinle seveni kenara ittin,
Tepeden tırnağa beni erittin,
O eski yaramı deşme ne olur!...

Bu aşkın acısı sürdü peşimi,
Delik deşik etti ezdi döşümü,
Sabır sebat edip sıktım dişimi,
O eski yaramı deşme ne olur!..

Gel dersen gelemem güller sersen de,
Hesaba sığmayan ödül versen de,
Benim için nefes alıp versen de,
O eski yaramı deşme ne olur!..

Neye el attıysam şansım dönmedi,
Eşe dosta yüzü güldü denmedi,
Gözümün yağmuru yaşı dinmedi,
O eski yaramı deşme ne olur!..

Tükendi ömrümün her anı yasla,
Kapattım gönlümü sana kıyasla,
Aşk kapımı çalma bir daha asla,
O eski yaramı deşme ne olur!..
GÜNÜN SÖZLERİ:
1. Politikada acıma ve vefa diye bir şey yoktur (Fevzi Çakmak)
2. Ekmekten sonra halkın ilk gereksinimi eğitimdir (Danton)
3. Adalet yolunu şaşırırsa, insanlar başıboş bir karışıklık içinde kalır (Confucius)
4. Güçsüz adalet ve adaletsiz güç, iki büyük felakettir (Joseph Joubert)
***
Naci Sadık Yücel’den iki şiir
Prof. Dr. İSA KAYACAN     
            Naci Sadık Yücel, duygularını şiirlere döküyor. Ankara çıkışlı şiirler bunlar. Birinci şiir Haziran 1996’da yazılmış. İkinci şiir yani Unutma adlı olan şiir 29 Ağustos 1989 tarihinin taşıyıcısı.
            Büşra hanıma yazılan şiirde, mahzunluk var, kanadı kırılmış kuş gibi kimsesizlik anlatımları var.
            Her iki şiir aşağıda… Buyurun birlikte okuyalım:

BÜŞRA HANIMA
Anne kucağından kovulmuş gibi,
Mahzun bakma öyle yanık bağrıma,
Kanadı kırılmış yavru kuş gibi,
Çırpınma bebeğim gel kucağıma.

Ben yuva olayım yuvan yok ise,
Teselli edeyim derdin çok ise,
Sevgiler sunayım karnın tok ise,
Yasla gül yüzünü sür yanağıma.

Gayri kem gözler sana bakmasın,
Minik yüreğini hasret yakmasın,
Mahzun gözlerinden uyku akmasın,
Ben seni beklerim gir yatağına.

Örteyim üstüne sıcak duyguyu,
Ninni söyleyeyim bebeğim uyu,
Çağırayım gelsin derin uykuyu,
Tatlı rüyalarla er sabahına.

Şimdi anladın mı gülmek ne güzel,
Islak yanağını silmek ne güzel,
Sevip sevilmeyi bilmek ne güzel,
Hoş geldin güzelim gel kucağıma,

UNUTMA
Her zevki safa sadece bir anlıktır,
Nefret ve kinin ertesi pişmanlıktır,
Her canlıya vardır sonunda bir ölüm,
İnsanda ölür,. ölmeyen insanlıktır..
            ***
Davut Comart’dan Elden değilim
                                                                       Prof. Dr. İSA KAYACAN
            Ankaralı şairlerimizden Davut Comart, şiir alanında epey mesafe eldı. Yazdıkları, yayınladıkları dikkat çekiyor. Davut Comart’ın bir şiiri var “Elden Değilim” başlıklı. Bu şiirde Davut Comart bir anlamda kendisiyle ilgili değerlendirmeler yapıyor, açıklamalarda bulunuyor:

ELDEN DEĞİLİM
Ten içinde canım, her yerde benim,
Az veren çok çalan, telden değilim,
Kafeste yürüyen her derde benim,
Sırma saç kıvırcık, kelden değilim.

Yaratılan varlığım, resim desenim,
Olmazı bilimle, gende kesenim,
Hiç durmayan rüzgâr, olup esenim,
Üfleyip gezinen, yelden değilim.

Su, toprak, hava bir, dünya dengesi,
Hayat yanınca, bağ, bahçem gesi,
İnsanla kâinat, doğa yengesi,
Heves için bir an, belden değilim.

Nefsine durana, veli bakarım,
Yüce dağ aşana, deli akarım,
Susuz mevsimlerde, yeli yakarım,
Akmayan, coşmayan, selden değilim.

Ak çizgide beyaz, siyah kara denk,
Gök kuşağı yerde, denkleminde renk,
Bir uçtan, bir uca, dünyaya mihenk,
Sınırları çizen, elden değilim.

Hazreti Davut’um, Comart gezerim,
Doğruyu yanlışı, bilir sezerim,
İlim, irfan, mürşit, tıpta ezerim,
Met cezirle giden, gelen değilim.
            ***
Metin Soydeveli’den: Helme
Prof. Dr. İSA KAYACAN
            Metin Soydeveli İzmir’den sesleniyor. Yayınladığı kitapları var birbiri ardına bize gelen. “Helme” adlı şiir kitabı bunlardan biri…
            78 sayfayla şekillenmiş, yayınlanmış. Merkezi İstanbul’da bulunan Mühür Kitaplığı yayınları arasında günyüzü görmüş. Bir sayfalık önsöz var. Buranın bir yerinde:
            “Şiir de kendiliğinden güzel, anlamlı olmaz. Şiiri anlamlı, şiiri ve şairi ölümsüz kılan okuyandır” deniyor.
            Kitabın adı olan “Helme” şiiri, dörtlüğü yedinci sayfada karşımıza çıkıyor. Bu şiir:
Sürsem cezveleri yüreğime,
Közünde kahve telvelenir,
Kaçırma bakışlarını gözlerimden
Ömrüm gözlerinde helmelenir.
            Metin Soydeveli yarım kalanlardan, yürek kanamasından sevgiyle söz eder. Susmasını, konuşmasını iyi bilir. “Kadın” için görüşleri, söyleyecekleri, söyledikleri var. Kitabın 12 nci sayfasındaki seslenişidir kadın. Bu şiirin son bölümü:
Ne kırar, ne döker,
Ne de hiddetini haykırır yüzüne,
Duyulmaz hiç kapı sesi;
Toplamışsa bavulları yüreğinde bir kadın,
Saman altından sızan su gibi,
Sessizce,
Ardına bakmadan gider..
            Metin Soydeveli, barışa özlem duyar. Camgüzeli dünyasında beklemedikleriyle, saçma-sapanlarla karşılaşır. Yüreği burkulur, kırılır. Yalnızlıklar dünyasına itilir birden. İç kanamalar geçirir. Dünyanın farklılığını anlar, yorumlar.. Kabullenir sonra. Buradan yola çıkar, duygularını mısralara döker. “Anlamaktır acıtan” başlığıyla sesi 41 nci sayfadan gelir. Bir dörtlüğü şöyledir buradaki seslenişinin:
Yüzümüzden okunuyor geçmişimiz,
Ütülenmesi yok giydiğimiz tenin, 
Gözaltı torbalarımıza birikmiş yaşam,
Ütülmeye gelmişiz bu dünyaya.
            Metin Soydeveli: 1950 yılında, Manisa-Turgutlu’da doğdu. Gençlik yıllarında başladığı şiir yolculuğuna uzun bir ara verdikten sonra 2005 yılında tekrar geri döndü. Şiir ve şiir üzerine yazılmış makale, yorum ve yazıları, şiirleri çeşitli dergilerde yayınlandı. 2010 yılında ilk şiir kitabı “İnsana gömülür aşk” adıyla yayınladı.
GÜNÜN SÖZLERİ:
1. İyiliğe gücün yetmezse, kötülük etme (Ferideddin Atar)
2. Kalbimizin katılaşması, bizi damarlarımızın katılaşmasından daha çabuk yaşlandırır (Ello)
3. Aşk gibi, kin de insanı aptallaştırır (J.J.Rousseau)
4. İnsanın fikirleri karşısında duyduğu kuşku, bilim ve mutluluğun yolunu kesen en büyük engeldir (Emest Renan)
            ***
Faik Bakoğlu postasının 
farklı gazeteleri
                                                                       Prof. Dr. İSA KAYACAN
            Zümrüt Rize Gazetesinin sahibi, Rize Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faik Bakoğlu dostumun gönderdiği gazetelerin farklı sayılarından kısa kısa sözetmek istiyorum:
1-                   KARADENİZ GAZETESİ: 16 Büyük sayfayla renkli Necmi Perekli’nin Genel Müdürlüğünde Trabzon’da günlük yayınlanıyor.
2-                   KUZEY EKSPRES GAZETESİ: 16 büyük sayfayla renkli, Hasan Kurt’un sahipliğinde Trabzon’da günlük yayınlanıyor.
3-                   KARADENİZ’DE İLK HABER GAZETESİ: 16 büyük sayfayla Salih Çamoğlu’nun sahipliğinde Trabzon’da günlük yayınlanıyor.
4-                   KARADENİZ’DEN GÜNE BAKIŞ GAZETESİ: 16 büyük sayfayla, renkli Ali Öztürk’ün sahipliğinde Trabzon’da günlük yayınlanıyor.
5-                   BAYBURT GÜNDEM GAZETESİ: 20 büyük sayfayla, Mehmet Demirer’in sahipliğinde İstanbul’da yayınlanıyor.
6-                   YENİ VİÇE GAZETESİ: Sekiz normal sayfayla Hasan Sarıhan’ın sahipliğinde, Fındıklı’da haftalık yayınlanıyor.
7-                   BARTIN GAZETESİ: Anadolu Basınının birkaç çınarından biri olan ve 88. yayın yılı içerisinde bulunan Bartın Gazetesi, Esen Aliş’in sahipliğinde Bartın’da yayınlanıyor.
8-                   ZÜMRÜT RİZE GAZETESİ: 05 Mayıs 2012 tarihinde 63 ncü yayın yılına merhaba diyen, bölgesel haber ağırlıklı oluşu nedeniyle, Anadolu Basını içerisinde ilk sıralarda yer alan Zümrüt Rize Gazetesi, Faik Bakoğlu’nun sahipliğinde günlük yayınlanıyor. Şair, yazar ve araştırmacı Fatih Sultan Kar’ın, Zümrüt Rize Gazetesi’nin 63 ncü yayın yılına girişi nedeniyle yazdığı “Zümrüt Rize Gazetesi, 63. yaş şiiri”ni aşağıya alıyorum efendim. Buyurun birlikte okuyalım:

Memleketten haber gelmiş,
Bir bakalım neyin nesi,
Altmış üç yaşına girmiş,
Zümrüt Rize Gazetesi…

Bakoğlu’ndan geldi posta,
Rize ilinin gür sesi,
Hep destektir eşe dosta,
Zümrüt Rize Gazetesi…

İlkyazımı, orda yazım,
Orda kaptım bu hevesi,
Baksana türküler dizdim,
Zümrüt Rize Gazetesi…
            ***
İnsanlığa Yön Veren 
Türk Büyükleri Sempozyumu bildirileri
         Prof. Dr. İSA KAYACAN                               
            Bir Sempozyum bildirileri kitabı daha masamda… İrfan Ünver Nasnattınoğlu’nun yayına hazırladığı, “Uluslararası Ahmet Yesevi’den Günümüze İnsanlığa Yön Veren Türk Büyükleri Sempozyumu” bildirilerinin 228 sayfayla kitaplaştırılması önemlilik taşıyor. Geçtiğimiz yıllardan birinde Romanya-Köstence’de gerçekleştirilen sempozyuma bildirileriyle katılanlardan bazılarının sıralanışı şöyle: 
            Deniz Ünver, Osman Uyanık, Yusuf Sülükçü, Meliha Yılmaz, Selçuk Seçkin, Mustafa Özen, Natalya Budnik, Hüseyin Elmas, İbrahim Çoban, Ebru Alparslan, Sibel Arık, Ahmet Aytaç, Elvan Topallı vd.
            İrfan Ünver Nasrattınoğlu imzasının taşıyıcısı sunuşun bir yerinde: “Kitap bütünlüğünde kütüphanemize kazandırılmış olan bu çalışmanın Türkoloji dünyasına yararlı olacağına inanıyoruz” denildiği görülüyor.
            Açış konuşmalarından aldıklarımız şöyle sıralanmakta:
1-                 İki ülke arasındaki çok yönlü ilişkilerin sürekli gelişme göstermesi üçüncü ülkeleri kıskandırmaktadır (İrfan Ünver Nasrattınoğlu, sayfa:9)
2-                 Romanya hepimiz için dost bir ülkedir. Dün sizler, Türk Dünyası’nın ulu önderleri Mustafa Kemal Atatürk ve Haydar Aliyev’in Bükreş’te bulunan büstlerini ziyaret ettiniz. Burada onu söylemeliyim ki, 1989 inkılâbından sonra Romanya’da yalnız ve yalnız üç devlet büyüğünün büstü vardır. Bunlar Şarl De Gole, Mustafa Kemal Atatürk ve Haydar Aliyev’dir (Dr. Eldar Hasanov, Sayfa: 11)
3-                 Bilindiği gibi, Türkistan’da veya bugünkü Kazakistan’da doğan ünlü Türk mutasavvıf ve şairi Ahmet Yesevi, Balkanlarda Türk kültürünün yerleşmesine önemli katkıları olmuş Romanya’nın Tulça iline bağlı Babadağ kasabasında Türbesi olan Sarı Saltuk Baba Türk büyüklerini yetiştirerek günümüz Türk dünyası coğrafyasında iz bırakmış bir Türk büyüğüdür (Haluk Ağca, Sayfa:13)
Bildirilerden, imzaları itibariyle aldıklarımız şöyle bir tabloyu oluşturmaktadır efendim:
1-                 Türk dilinin ilk sözlüğünü ve Türk kültürünün ilk ansiklopedisini hazırlayan Kaşgarlı Mahmut, 1008 yılında Kaşgar’da doğdu. (Deniz Ünver, Sayfa:29)
2-                 Tüm yazılı edebiyatların kaynakları, sözlü edebiyattan gelmekte…. Gagauz yazılı edebiyatı uzun zaman bilim dünyasına kapalı kutu gibi kalmış ve “yazılı edebiyatı tüm edebi anlamda formalaşmamış edebiyattır” diye dış dünyaya tanıtılmaya çalışılmıştır (Doç. Dr. Tudora Arnaut, Sayfa:112)

1 yorum:

Servis dedi ki...

ağır ceza avukatı başarılarınızın devamını diler.