15 Haziran 2015 Pazartesi

Hayırlı, Uğurlu, Kutlu ve Kademli Olsun; ULUSLARARASI "DÜNYA İLETİŞİMCİLER DERNEĞİ" KURULDU

DÜNYA İLETİŞİMCİLER DERNEĞİ KURULDU
Dr. Şemsettin KÜZECİ
Dünya İletişimciler Derneği
Başkanı
Merkezi Ankara’da olmak ve dünya çapında & uluslararası alanda faaliyet göstermek üzere “Dünya İletişimciler Derneği” kuruldu.
Uluslar arası alanda faaliyet göstermesi plânlanan Dünya İletişimciler Derneği'nin kurucuları arasında Dr. Şemsettin Küzeci, Murat Toylu ve İsmail Kara yer alıyor.
Kurucu üyelerden Şirin Uvalı, Gözde Dizdar, Hüseyin Altınalan ve Aybeniz Küzeci; Dernek kuruluşunun gerçekleşmesini takiben yaptıkları ilk “görev taksim toplantısında” aşağıdaki şekilde görev dağılımı yaptılar. Buna göre: 
Yönetim Kurulu Başkanlığına Dr. Şemsettin Küzeci,
Başkan Yardımcılığına Gözde Dizdar,
Genel Sekreterliğe Murat Toylu,
Muhasip Üyeliğe (İdari işler sorumluluğu dâhil) İsmail Kara getirilirken; 
Diğer kurucuların da yönetim kurulu üyeleri olarak Dernek çalışmalarına katkıda bulunmaları kararlaştırıldı. Derneğin Kurucu Başkanı Dr. Şemsettin Küzeci, bu önemli ve evrensel teşebbüsün amaçları ile faaliyet konularını kısaca şöyle özetlemek suretiyle açıkladı: “Dünya İletişimciler Derneği, dünyada iletişim alanında aktif olarak faaliyet gösteren yazılı, görsel, işitsel ve elektronik basın mensupları arasında işbirliği, fikir alışverişi yapmak. Uluslar arası aktivitelerde bulunmak, forumlar ve platformlar oluşturmak. Türk ve Türk dünyası iletişimcilerini bir çatı altında buluşturmak, Türkiye ile dünya iletişimcileri arasında gönül köprüsü, teknik işbirliği, “iletişim, bilişim ve koordinasyon ağı kurmak” gelişen teknolojiden verimli yarar sağlamaya özen göstermek, iletişimciler arasında gerektiğinde örnek eğitimler geliştirmek ve sunmak gibi görevleri yerine getirecektir” dedi.  
İletişim, Erişim & Bilişim: Başkan, Dr. Şemsettin KÜZECİ 
TEL: 0533 255 26 60

Hiç yorum yok: