9 Haziran 2011 Perşembe

KONUK YAZAR

Azerbaycan’dan 
İsa Kayacan’a Açık Mektup
Faiq   EHMEDOV
“Müsteqil Lider” Jurnalının Tdsisçisi ve Baş Redaktoru
             *Çok hörmetli,  Sayın  İsa Kayacan! Sizin uzun yıllardan beri çok geniş ve detaylı faaliyetleriniz her bir Azerbaycanlı gibi, her bir Türk evladı gibi benim de böyük merakıma ve derin ihtiramıma sebep olmuştur.
             Türk dünyasının umumi medeni- edebi dili ve geçmişinin araştırılmasına, Türk dilli halkların, Türk devletlerinin tarihinin tetkikine hasrolunmuş bu faaliyet aynı zamanda hem Türk soylu hakların birbirine daha da yakınlaşması, hem de dünya haklarına Türk medeniyetinin daha yakından tanıtılması bakımından misilsiz öneme sahiptir. Türk dünyasına mahsus hakların geçmiş tarihi, zengin medeni geçmişi vardır. Ve bu günkü muasır medeniyetimiz,  ilim ve ince sanatımız da geçmişimizden kaynaklanır, manevi gıda alırlar.            Lâkin kısmet böyle getirmiştir ki, tarihin karanlık dolambaçlarında halklarımız birbirinden ayrı tutulmuş uzaklaştırılmışlardır.
            Yetmiş yıllık bir müddet zarfında kapalı SSCB topraklarında yaşamış Azerbaycan, Kazakistan,  Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan Türkleri, Türkiye’den ve diğer dünya Türk topluluklarından, hatta ben diyorum ki birbirilerinden ve özleri öz köklerinden böyle tecrit olunmaya mahkümdular.
            Ve bu bakımdan, hörmetli İsa Kayacan, sizin halklarımızın yeniden yakınlaşmasına, birbirilerine yeniden tanımalarına yöneltilmiş gayretleriniz böyük ehemmiyete, sonsuz değere maliktir.
            Tabii ki, bir Azerbaycan vatandaşı olarak beni sizin ilmi araştırmalarınızla Türk Dünyası tarihine ve geçmişine ait olan tetkikatlarınız daha çok tesirlendirir.
            Vatanımızı, tarihimizi, muassır medeniyetimizi gardaş Türkiye’de ve bütün Türk dünyasında yüksek fedakarlık ve samimi hassaslıkla takdim ve tebliğ edişiniz, doğma Azerbaycanımıza karşı beslediğiniz derin muhabbetten haber verir.
            Hörmetli İsa Kayacan!
            İnanç ve imanla geçmekte olduğunuz bu şerefli yolunuzda, size yeni-yeni uğurlar, parlak zaferler arzuluyorum.
            Sizi temin ederim ki, siz Azerbaycanı sevdiğiniz gibi, Azerbaycan da sizi seviyor!
            Allah sizi korusun! Derin hörmetle. (3-cü Hedef Gazetesi, Bakü, 28 Ocak 2011, Sayı: 50)          
            İSA KAYACAN’IN NOTU: Hörmetli, çok değerli Gazeteci- yazar, Sayın Faiq Ehmedov; şahsımla ilgili görüş ve iltifatlarınız için teşekkür ediyor; “Dünyanın neresinde Türk varsa, ellerimizi uzatmalı ve kucaklaşmalıyız” görüşümle, saygı ve sevgiyle selamlıyorum. (Ankara, 07 Haziran 2011)   

Hiç yorum yok: